top of page

ייפוי כוח מתמשך

אתם מחליטים איך ומי ינהל עבורכם את עניינכם, כשאתם כבר לא תוכלו.

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

מסמך משפטי במסגרתו אתם ממנים קרוב (בד"כ בן משפחה) לדאוג לעניינכם, כשאתם כבר לא תוכלו לעשות זאת.

יפוי הכוח יכנס לתוקף ברגע שאתם "לא מסוגלים להבין בדבר".

כלומר, כשאינכם כשירים ואינכם מסוגלים להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו.

איך יודעים מתי אתם "לא מסוגלים להבין בדבר"?

חוות דעת של מומחה רפואי קובע זאת. 

יחד עם חוות הדעת, מיופה הכוח ממלא הצהרה ובקשה להפעיל את ייפוי הכוח.

זוהי לא צוואה. אתם עדיין בחיים.

אבל אתם כבר לא מסוגלים להבין בדבר.

אילו עניינים נכללים בייפוי כוח מתמשך?

עניינים אישיים.

עניינים רכושיים.

עניינים רפואיים.

מה אפשר לקבוע?

מי יטפל בחשבון הבנק.

מי יטפל בנכסים, שכירויות אם יש.

הוראות בדבר טיפול רפואי - או הימנעות מטיפול רפואי מסוים - שאתם לא מעוניינים בו.

 

חלוקת כספים לילדים.

אולי שמירת כספים.

לפנות לדיור מוגן? אולי סיעודי? אולי להשאר בבית עם מטפלת?

שאלות נוספות?

צרו איתנו קשר

03-9434610

 
bottom of page